INVESTEER IN MENSENRECHTEN

Wat goed dat u de Liga voor Mensenrechten wil steunen!

Met uw bijdrage wil de Liga immers inbreuken op mensenrechten voorkomen, opheffen of aanklagen. Tegelijk willen wij een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak creëren voor mensenrechten.

Daarom zetten we extra acties en campagnes op zodat er meer aandacht en respect voor mensenrechten ontstaat.

Alle financiële hulp is daarom welkom. We zoeken donateurs die ons structureel willen steunen. Elke maand een klein bedrag schenken maakt een wereld van verschil. Natuurlijk zijn éénmalige giften ook welkom. Kijk snel verder en ontdek de verschillende mogelijkheden.

De verkiezingsapplicatie

In 2019 bestaat de Liga 40 jaar én vinden de federale en regionale verkiezingen plaats. Wij zien dit als aanleiding om de mensenrechten te vieren. Het zou een groot cadeau voor de organisatie zijn om een dikke stempel te kunnen drukken op de verkiezingen.

We zijn op zoek naar mensen die de Liga financieel willen helpen met het opzetten van deze campagne rond de verkiezingen, specifiek een verkiezingsapplicatie. Binnen onze organisatie leeft al lang de droom om een online tool te ontwikkelen die duidelijk maakt wat de beloftes zijn van de politieke partijen omtrent mensenrechten in België. Zo worden mensenrechten concreet en kunnen we er samen voor zorgen dat de mensenrechten in Belgie worden beschermd.

Hoe groot deze applicatie precies kan zijn hangt daarmee onder andere van u af.

De applicatie kost minimaal 8000 EUR. Met iedere euro die we meer binnenhalen kunnen we een nog professionelere en impactvollere applicatie ontwikkelen.

Ja, ik investeer in Mensenrechten!

Jitte (30), econoom en donateur: "Mensenrechten zijn mensenwerk. Ze worden maar afgedwongen als iemand er voor opkomt. Dat is exact wat de Liga doet. Ze agendeert items op de politieke agenda, participeert in het publieke debat en procedeert voor het Grondwettelijk Hof om de mensenrechten te verdedigen. In 2013 kwam ik hen zelf voor een eerste keer tegen op een politiek debat in Mechelen over de gas-boetes en camera's. Nadien zag ik hun werk terugkomen in talrijke arresten van ons Grondwettelijk Hof en de jaarlijkse Big Brother Awards. Gecharmeerd door de resultaten die de Liga boekte, heb ik dan ook een financiële bijdrage gestort."

De Liga voor Mensenrechten wil meer aandacht en respect voor mensenrechten.

Daarvoor hebben wij middelen nodig. U stelt zich de vraag: wat kost het om te communiceren, te sensibiliseren, … ?
Hierbij enkele voorbeelden van (dagelijkse) kosten:

het updaten van onze site, facebook, … €43,50
de organisatie van evenementen, … €65,17
opbouw van expertise omtrent mensenrechten, …  €93,24

Via uw steun zetten we verder in op het informeren en sensibiliseren van de bevolking, het aanklagen van schendingen en het organiseren van events zoals de Big Brother Awards, de Prijs voor Mensenrechten, Privacy Café’s en zoveel meer.

Uiteraard kiest u helemaal zelf hoeveel u stort. U kan maandelijks kleine bedragen overschrijven via doorlopende opdracht of in één keer een groter bedrag.

Vanaf 40 euro geniet u van een belastingvermindering van 45%. Zo kost een gift van 40 euro u finaal 22 euro. Een gift van 60 euro kost u 33 euro.

Investeer nu!

Jouw feest: een Liga feest?

Wat is een Liga Feest?

  • U geeft een feest en vraagt geen cadeaus. In plaats daarvan roept u vrienden en familie op om hun gift aan de Liga te schenken
  • concrete steun aan de acties en evenementen van de Liga voor Mensenrechten
  • een investering in mensenrechten
  • een fijne meerwaarde voor uw feest

Binnenkort iets te vieren?

U krijgt een baby, u gaat trouwen, u geeft een instuif of verjaart? Elke gelegenheid is goed om een feest(je) te geven. En dan komt de vraag: “welk cadeau willen jullie?”

Op dat ogenblik kan uw feest een extra dimensie krijgen. Het feest is voor jullie, de cadeaus zijn een investering in mensenrechten.

Vermeld onze coördinaten op uw uitnodiging. Ons rekeningnummer is BE 34 0011 2701 3290 en gebruik als mededeling “Liga feest - uw familienaam”. Uw gasten doen de rest. Wenst u nog meer informatie? Contacteer Dorine op dorine@mensenrechten.be.

Nieuwsgierig naar de opbrengst van uw feest? Contacteer ons na uw feest en wij bezorgen u een overzichtslijst van de schenkers en de bedragen.

Vanaf €40,- ontvangen uw schenkers een fiscaal attest van de Liga voor Mensenrechten, goed voor een belastingvermindering van 45%. Zo kost een gift van 40 euro u finaal 22 euro. Een gift van 60 euro kost u 33 euro.

Uw duo-legaat ten voordele van de Liga!

Ook na uw overlijden kunt u nog altijd investeren in mensenrechten. Neem de Liga voor Mensenrechten mee op in uw legaat of duo-legaat.

Met een duo-legaat kunt u wat successierechten uitsparen. U schenkt aan de Liga voor Mensenrechten en tegelijk bevoordeelt u uw erfgenamen. De Liga voor Mensenrechten betaalt in dat geval de volledige successierechten voor uw erfgenamen tegen het gunsttarief van 8,5%. Dus alle partijen winnen hierbij, met de overheid als vrijwillige verliezer.

Een duo-legaat moet voldoen aan 3 voorwaarden:

  1. Er moet een testament zijn
  2. Dit legaat is opgesteld ten voordele van één of meerdere personen
  3. U wijst de Liga voor Mensenrechten aan als algemeen legataris

Overweegt u een duo-legaat of een deel van uw vermogen aan de Liga voor Mensenrechten na te laten, raadpleeg dan altijd een notaris. Laat de berekening maken in uw specifiek geval.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Contacteer Dorine op 09 223 07 38 of mail naar dorine@mensenrechten.be.

Uw bedrijf, partner van de Liga?

Ook als bedrijf kunt u de Liga steunen. U kunt hiervoor verschillende drijfveren hebben. Enerzijds wenst u aan te geven dat uw bedrijf mensenrechten belangrijk vindt. Anderzijds geeft u een duidelijk signaal ten aanzien van uw klanten en uw medewerkers.

Welke mogelijkheden tot steun zijn er?

  • U sponsort een evenement van de Liga. De Liga organiseert diverse evenementen zoals de Big Brother Awards, de Prijs voor de Mensenrechten. Als sponsor steunt u een dergelijk event financieel of logistiek
  • U biedt logistieke steun aan de Liga. Uw bedrijf kan ons via bureau of ander materiaal steunen of via een aanbod van dienstverlening. Dankzij de korting of het wegvallen van deze kosten investeert de Liga meer in mensenrechten
  • Koppel uw event aan de Liga voor Mensenrechten. Stel: u organiseert een personeelsfeest of een jubileum. Per genodigde of aanwezige doneert u een bedrag aan de Liga. Interessant voor de Liga, een duidelijke signaal dat uw bedrijf mensenrechten belangrijk vindt

Het spreekt voor zich dat, afhankelijk van uw keuze, verschillende mogelijkheden van return en visibiliteit bespreekbaar zijn. Hebt u zelf een voorstel of wilt u een vrijblijvend gesprek? Contacteer Dorine op 09 223 07 38 of mail naar dorine@mensenrechten.be.